Wat is een bulletjournal?

Wat is een bulletjournal?

Wat is een bulletjournal? Er zijn veel mensen die niet weten wat een bullet journal indeling of "bullet journal" is. Kortom, het is een dagboek waarin u aantekeningen bijhoudt over gebeurtenissen die u heeft gehad (of niet heeft gehad) en die gebeurtenissen vervolgens maandelijks of driemaandelijks noteert. Zo mis je nooit meer een belangrijk stukje informatie. Het betekent ook dat je terug kunt kijken en kunt zien hoe dingen in elkaar passen en beter begrijpen wat er in je leven aan de hand is.

Wat is een bulletjournal?

Het bullet journal is behoorlijk ingewikkeld bullet journal. Elk deel van het dagboek is onderverdeeld in een groep modules: een maandelijks persoonlijk dagboek waarin u uw plannen en ambities voor de lange termijn opsomt, een planningsdagboek voor de korte termijn waarin u dagelijkse taken en mijlpalen bijhoudt, een carrièredagboek waarin u je voortgang naar je doelen en schrijf over je prestaties en successen, en een ouderschapsdagboek waarin je met je kinderen deelt wat je hebt geleerd en ervaren en de wijsheid die je hebt verzameld. Je kunt verschillende subonderwerpen gebruiken om je dagboek op te splitsen (zoals opvoedingstips, carrièredoelen, spirituele groei, enz.) en het zal effectiever zijn als je dat doet in plaats van te proberen je gedachten in het formaat te dwingen, omdat het gewoon niet zal zin hebben.

Bovendien kunt u een zogenaamde "betekenaar" gebruiken om u te helpen de mentaliteit en het nieuwe dagboeksysteem op gang te brengen. Een betekenaar is gewoon iets dat opvalt als speciaal in jouw wereld. Als je het de hele tijd opmerkt en het heeft een bijzondere betekenis voor jou, dan is dat een betekenaar. U merkt bijvoorbeeld dat wanneer u "bulletjournaling" gaat gebruiken, u de neiging heeft om de kleine, maar cruciale details meer op te merken. Een goed voorbeeld van een betekenaar is wanneer je merkt dat je de neiging hebt om iets te zeggen als "Die en die was echt teleurgesteld dat …" wanneer je verwijst naar een ervaring die misschien minder gunstig was.

Link naar de website: Mylovelynotebook.nl